Select Page

Разходомери

РАЗХОДОМЕРИ 1
РАЗХОДОМЕРИ 2
РАЗХОДОМЕРИ 3

LBM 1100 еднокамерен 8″ PD разходомер

Разходомер ISOIL серия LBM размер 8” – еднокамерен, предлага висока точност +/- 0,15% и повторяемост +/- 0,02%, при голям диапазон на дебит. Тази точност не се променя в дълъг период на работа. Визуалната индикация на измерения дебит може да се получи, когато е свързана с механичен или електронен конторлер за потока, монтиран директно на измервателния уред или дистанционно посредством импулсен датчик (виж брошура VEGA II или VEGA T).

РАЗХОДОМЕРИ 4

Разходомер от неръждаема стомана от 2″ до 6″

Разходомер серия SBM 75 MK2 и BMX на 2”, 3”, 4” и 6” предлага висока точност +/- 0,1% (BMX) и +/-0,15% (SBM 75 MK2) с повторяемост по-добра от +/- 0,02%, при голям диапазон на дебита. Тази точност остава постоянна по време на дълги периоди на употреба. Визуалната индикация на измерения дебит може да бъде получена, когато е свързана с механичен или електронен контролер потока, монтиран директно на измервателния уред или дистанционно посредством импулсен датчик (виж VEGA II или VEGA T). Гарантира съвместимост с агресивни течности.

РАЗХОДОМЕРИ 5

Разходомер SBM32 1″ ½

Разходомер ISOIL серия SBM32 размер 1½” предлага висока точност: +/- 0,2% (SBM 150) и с повторяемост по-добра от +/- 0,04%, при голям диапазон на дебита. Тази точност остава постоянна по време на дълги периоди на употреба. Визуалната индикация на измерения дебит може да бъде получена, когато е свързана с механичен или електронен контролер за потока, монтиран директно на измервателния уред или дистанционно посредством импулсен датчик (виж брошури VEGA II или VEGA T).

РАЗХОДОМЕРИ 6

LPG Разходомер за автоцистерна

LPG разходомерите за автоцистерни са тясно специализирана система за LPG и предлагат огромни предимства като:

  • лесна инсталация
  • компактни размери
  • ниски разходи за монтаж
  • безопасност при разтоварване
  • автоматично елиминиране на въздуха
РАЗХОДОМЕРИ 7

BMD Двукамерен Разходомер от 2″ 3″ 4″ до 6″

Разходомер ISOIL серия BMD размери 2”, 3”, 4” и 6” предлагат висока точност: +/- 0,1% (BMD) и +/- 0,15% (SBMD) с повторяемост по-добра от +/- 0,02%, при голям диапазон на дебита. Тази точност остава постоянна по време на дълги периоди на работа. Визуалната индикация на измерения дебит може да бъде получена, когато е свързан с механичен или електронен контролер за потока, монтиран директно на измервателния уред или дистанционно посредством импулсен датчик (виж брошури VEGA II или VEGA T). Двукамерните обемни разходомери са подходящи за голям диапазон налягане.

РАЗХОДОМЕРИ 8

Измервателна Група BMV на 3″ 4″ и 6″

Разходомер ISOIL серия BMV размери 3”, 4” и 6” предлага висока точност: +/- 0,1% при повторяемост от +/- 0,01% при голям диапазон на дебита. Тази точност остава постоянна по време на дълги периоди на работа. Визуалната индикация на измерения дебит може да бъде получена, когато е свързан с механичен или електронен контролер за потока, монтиран директно на измервателния уред или дистанционно посредством импулсен датчик (виж брошури VEGA II или VEGA T).

РАЗХОДОМЕРИ 9

Разходомер BM 3″ 4″ и 6″ от въглеродна стомана

Разходомер ISOIL PD серия BM размери 2”, 3”, 4” и 6” предлага висока точност: +/- 0,1% с повторяемост от +/- 0,01%, при голям диапазон на дебита. Тази точност остава постоянна по време на дълги периоди на употреба. Визуалната индикация на измерения дебит може да бъде получена, когато е свързан с механичен или електронен контролер за потока, монтиран директно на измервателния уред или дистанционно посредством импулсен датчик (виж брошури VEGA II или VEGA T).

РАЗХОДОМЕРИ 10

Алуминиев Разходомер SBM на 2″ и 3″

Разходомер ISOIL PD серия SBM размери на 2” и 3” предлага висока точност: +/- 0,1% (SBM 150) и +/- 0,15% (SBM 75) с повторяемост по-добра от +/- 0,02% при голям диапазон на дебита. Тази точност остава постоянна по време на дълги периоди на употреба. Визуалната индикация на измерения дебит може да бъде получена, когато е свързан с механичен или електронен контролер за потока, монтиран директно на измервателния уред или дистанционно посредством импулсен датчик (виж брошури VEGA II или VEGA T).

РАЗХОДОМЕРИ 11

Двукамерен Разходомер LBM на 8″ и 10″

Разходомер ISOIL PD серия LBM размери 8” и 10” предлага висока точност: +/- 0,1% при повторяемост от +/- 0,01% при голям диапазон на дебита. Тази точност остава постоянна по време на дълги периоди на употреба. Визуалната индикация на измерения дебит може да бъде получена, когато е свързан с механичен или електронен контролер за потока, монтиран директно на измервателния уред или дистанционно посредством импулсен датчик (виж брошури VEGA II или VEGA T).

РАЗХОДОМЕРИ 12

Гравитачен Разходомер S9000

Гравитачният Разходомер S9000 е специално произведен за монтиране на цистерни, превозващи светли горива и химически продукти. С помощта на S9000 флуида може да бъде разтоварен в подземни резервоари без помощта на помпа.

Ремонт и резервни части за разходомери

 

  • Нови резервни части за измервателни системи за светли горива и газ
  • Нови измервателни системи Клапани, контролери, платки
  • Калибровка с еталонни уреди
  • Принтери и ремонт
  • Ролки за принтери