Select Page

Уникалният портативен измервателен уред за измерване на плътността е ново развитие, особено за измерване на втечнен петролен газ (LPG). Той се основава на резонансния метод на измерване на плътността и използва малък обем за пробата. Получените резултати се превръщат незабавно в относителна плътност (15 ° С или 20 ° С или 60 ° F) в съответствие с таблиците ASTM D1250.

Приложение
– бензиностанции
– фискално прехвърляне на LPG
– съхранение на LPG
– Петролна промишленост
– Контрол на концентрацията в изходите и пунктовете за доставка

Мобилен дигитален плътномер за газ модел LPGDi DM-250.3 1

Характеристика
– Точна плътност и температура за секунди
– Отлична корелация с ASTM D1657
– Малък обем на пробата
– Лесен за работа
– Измерване на директна плътност и съотношение на примесите
– Малък и компактен
– Автоматична компенсация на температурата
– Прехвърляне на данни на компютър чрез Bluetooth