Select Page

Тръбни връзки против вибрации на тръбни разводки за светли горива и газ

В системите пре които преминават флуиди често е необходимо да се отчитат разширяването на тръбните разводки и вибрациите. Многоцелево решение за много от тези проблеми са тръбните анти-вибрационни връзки с фланцови монтаж. Те компенсират напреженията, произтичащи от...

Оптични 5-жилни сензори против препълване с гаранция 5 години

CivaStar ускорява индустрията на цистерните в бъдеще. С уникалната и усъвършенствана конструкция, оптичният сензор CivaStar е надежден и изключително точен. В допълнение на това, LED светлините осигуряват диагностика в реално време. Оптичните сензори CivaStar с 5...