Select Page

В системите пре които преминават флуиди често е необходимо да се отчитат разширяването на тръбните разводки и вибрациите. Многоцелево решение за много от тези проблеми са тръбните анти-вибрационни връзки с фланцови монтаж. Те компенсират напреженията, произтичащи от тези топлинни изменения или несъответствие, значително подтискащи вибрациите от свързани агрегати, като помпи, компресори и др. предотвратяващи предаването на нежелателни шумове. Гамата TW YELLOW обикновено се използва за светли горива, а обозначените с OR за газове.

Тръбни връзки против вибрации на тръбни разводки за светли горива и газ 1 Тръбни връзки против вибрации на тръбни разводки за светли горива и газ 2